Request data deletion

Tổng Tiền Hiện Có
"admin" Vừa thanh toán tài khoản "Ngọc Rồng MS: #2002" số tiền "100.000 đ" vào lúc: " 07:31:47 25-11-2019" "admin" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: "2019-11-23 14:34:33"

Request data deletion LoginOne

Xóa khi Login Facebook Qua ứng dụng
3090338147857903

 

User can request for the data collected by Loginone app to be deleted.
Contact email: khogiaodien.net@gmail.com

Or Form:

Liên hệ

 

HOẶC BẠN CÓ THỂ TỰ XÓA LOGIN KHỎI ỨNG DỤNG

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3