Request data deletion

Tổng Tiền Hiện Có
"115745887097357090176" Vừa thanh toán tài khoản "Liên quân MS #1002" số tiền "300.000 đ" vào lúc: " 08:04:21 12-08-2022" "admin" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: "2019-11-23 14:34:33"

Request data deletion LoginOne

Xóa khi Login Facebook Qua ứng dụng
3090338147857903

 

User can request for the data collected by Loginone app to be deleted.
Contact email: khogiaodien.net@gmail.com

Or Form:

Liên hệ

 

HOẶC BẠN CÓ THỂ TỰ XÓA LOGIN KHỎI ỨNG DỤNG

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3